Diskusní zasedání k Metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví se koná na Právnické fakultě UK 28. listopadu

Diskusní zasedání k Metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví se koná na Právnické fakultě UK 28. listopadu

V úterý 28. 11. 2023 od 9:30 do 12:30 hodin se na půdě PF UK v místnosti 300 bude konat diskusní zasedání k vybraným tématům souvisejícím s Metodikou k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Zasedání je pořádáno v rámci Stálé konference k odčinění újem na životě a zdraví, která byla v listopadu 2021 ustavena při katedře občanského práva a katedře zdravotnického práva PF UK. Cílem Stálé konference je shromažďování názorů a návrhů co nejširšího spektra relevantních aktérů, analýza sporných otázek a v konečném důsledku návrh potřebných změn systému odčiňování předmětných újem společně s vytvořením přehledné databáze soudních rozhodnutí.

Zájemci o účast na konferenci se mohou registrovat na e-mailové adrese kzp@prf.cuni.cz.

 

Program konference

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Nám. Curieových 901/7, Praha 1
Místnost č. 300 (3. patro)

9:30 – 9:45

Technická aktualizace Metodiky
MUDr. Vít Kandrnal

9:45-10:30 – diskuse

10:30 – 10:45

Psychiatrické újmy
JUDr. Lucie Široká

10:45-11:30 – diskuse

11:30 – 11:45

Náhrada za ztížení společenského uplatnění u nezletilých
Mgr. Sarah Farid

11:45-12:30 – diskuse

 

Moderuje: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.


 

Uložit událost do kalendáře