Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa akademického pracovníka/pracovnice (asistent/asistentka, odborný asistent/odborná asistentka) na katedře občanského práva

Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa akademického pracovníka/pracovnice (asistent/asistentka, odborný asistent/odborná asistentka) na katedře občanského práva

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1

vypisuje výběrové řízení

na obsazení 1 místa akademického pracovníka/pracovnice (asistent/asistentka, odborný asistent/odborná asistentka) na katedře občanského práva na pracovní úvazek v celkové výši 1,0.

Požadavky:

 - ukončené magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda;

- zahájené nebo absolvované doktorské studium (titul Ph.D.);

- publikační činnost v oboru;

- znalost českého jazyka úroveň C1 podmínkou, anglického a dalšího světového jazyka (němčina, francouzština) výhodou;

- předchozí účast v grantovém výzkumu a pedagogické zkušenosti v oboru výhodou.

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2022.

 

Uchazeči předloží:

-  přihlášku (forma dopisu);

-  pracovní strukturovaný životopis;

-  přehled publikací;

-  přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe;

- doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Doklady včetně dokladů ze zahraničních   

   škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

 

Přihlášku s přílohami do 4. 3. 2022 doručí uchazeči personálnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 11640, Praha 1, případně zašlou elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan