Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na katedře finančního práva a finanční vědy

Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na katedře finančního práva a finanční vědy

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

výběrové  řízení

na obsazení 1 místa (nebo 2 míst na nižší úvazek) akademického pracovníka/akademické pracovnice (asistent/asistentka, odborný asistent/odborná asistentka) na katedře finančního práva a finanční vědy na pracovní úvazek v celkové výši 1,0.

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva,
 • zahájené nebo absolvované doktorské studium (titul Ph.D.),
 • pedagogická nebo vědecká činnost v oboru finančního práva,
 • znalost českého jazyka úroveň C 1 podmínkou, anglického a dalšího světového jazyka výhodou,
 • publikační činnost v oboru,
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelstvím grantových projektů výhodou,
 • organizační schopnosti výhodou,
 • vyšší pracovní úvazek výhodou.

Předpokládaný nástup: říjen 2022

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu)
 • strukturovaný životopis
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti
 • přehled publikací

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči do 13. září 2022 personálnímu oddělení na e-mail drubovam@prf.cuni.cz

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
děkan

------------------------

 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1

invites applicants to take part in an

open hiring procedure

regarding vacancies corresponding to one full-time position (or 2 part-time positions) as an academic (lecturer or assistant professor) at the Department of Financial Law and Financial Science.

 

Requirements:

 • Completed university degree in law;
 • Completed or ongoing doctoral study (Ph.D. degree);
 • Pedagogical and research experience in financial law;
 • Czech language proficiency at C1 level required;  
 • Competence in the English language and one more foreign language is an advantage;
 • Publications focusing on financial law;
 • Experience in formulating, obtaining and solving grant projects is an advantage;
 • Good organizational skills are an advantage;
 • A higher working load is an advantage.

 

Expected commencement of work: October 2022

 

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • Documents proving completion of their university education;
 • An outline of their teaching and research experience;
 • A list of publications.

 

 

Applications along with all attachments are to be delivered electronically by 13. September 2022 to the Personnel Department at e-mail drubovam@prf.cuni.cz

 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Dean