Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení: asistent/asistentka, odborný asistent/odborná asistentka na katedře zdravotnického práva

Děkan Právnické fakulty UK vypisuje výběrové řízení: asistent/asistentka, odborný asistent/odborná asistentka na katedře zdravotnického práva

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

výběrové řízení

na obsazení 1 místa akademického pracovníka/akademické pracovnice

(asistent/asistentka, odborný asistent/odborná asistentka)

na katedře zdravotnického práva na pracovní úvazek v celkové výši 1,0.

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva
 • zahájené doktorské studium
 • pedagogická nebo vědecká činnost v oboru zdravotnického práva
 • znalost českého jazyka úroveň C 1 podmínkou, anglického a dalšího světového jazyka výhodou
 • publikační činnost v oboru zdravotnického práva
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelstvím grantových projektů výhodou

 

Předpokládaný nástup: říjen 2022

 

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu)
 • strukturovaný životopis
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání
 • přehled dosavadní pedagogické nebo vědecké činnosti
 • přehled publikací

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči do 5. září 2022 personálnímu oddělení na e-mail drubovam@prf.cuni.cz.