Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků/pracovnic na katedře trestního práva

Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků/pracovnic na katedře trestního práva

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40  Praha 1

vypisuje výběrové řízení

na obsazení 2 míst akademických pracovníků/pracovnic (odborní asistenti/odborné asistentky) na katedře trestního práva pro obor kriminologie na pracovní úvazek 0,50 a pro obor trestní právo na pracovní úvazek 0,50.

Požadavky:

- úspěšně ukončený magisterský studijní program „Právo a právní věda“, obor „Právo“;

- absolvované doktorské studium (titul Ph.D.), v oboru kriminologie nebo trestní právo;

- schopnost zapojení se do výuky v magisterském studijním programu;

- předpoklady pro samostatnou vědeckou a publikační činnost v oboru kriminologie (pro obor

  kriminologie, nebo v oboru trestního práva (pro obor trestní právo) v českých

  a zahraničních recenzovaných časopisech;

- publikace monografie výhodou;

- znalost českého jazyka úroveň C1 podmínkou;

- znalost anglického a dalšího světového jazyka

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2022.

Uchazeči předloží:

-  přihlášku (forma dopisu) s označením oboru (kriminologie nebo trestní právo);

-  pracovní strukturovaný životopis;

-  přehled publikací;

-  přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe;

- doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Doklady včetně dokladů ze zahraničních   

   škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

Přihlášku s přílohami do 31. 12. 2021 doručí uchazeči Personálnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 11640, Praha 1, elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz