Defragmentace práva. Systémový pohled na rekonstrukci současného práva.

obr

Defragmentace práva. Systémový pohled na rekonstrukci současného práva.

Katedra teorie práva a právních učení Vás srdečně zve na seminář

Defragmentace práva. 
Systémový pohled na rekonstrukci současného práva
organizovaný v rámci programu Cooperatio/Laws

Událost se uskuteční v pátek 6. října 2023 od 10:00 v místnosti č. 38 v přízemí budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Seminář bude mít formu otevřené diskuze nad hlavními tezemi nové monografie Pavla Ondřejka: Defragmentation of Law. Reconstruction of Contemporary Law as a System (Intersentia, 2023).

Na semináři přednesou diskuzní příspěvky Tomáš Koref a Jan Pokorný, doktorandi katedry teorie práva a právních učení PF UK. Po jejich vystoupeních zazní odpověď autora a následně proběhne diskuze všech účastníků o otevřených otázkách.

Témata příspěvků

Tomáš Koref:    
Defragmentace (soukromého) práva testem proporcionality. Komentář ke knize Pavla Ondřejka Defragmentation of Law.

Jan Pokorný:    
Dynamika současné právní regulace - hledání jistoty v době pluralismu. Komentář ke knize Pavla Ondřejka Defragmentation of Law.

Pavel Ondřejek:    
Náprava fragmentovaného právního systému. Odpověď na komentáře Tomáše Korefa a Jana Pokorného.

 

Za organizátory

Jan Pokorný, Tomáš Koref
 

Uložit událost do kalendáře