Čtvrtá Noc fakulty a opět zcela jinak

noc

Čtvrtá Noc fakulty a opět zcela jinak

Největší studentsko-akademický právnický festival Noc fakulty pořádaný členy akademické obce Právnické fakulty Univerzity Karlovy letos oslavil svůj 4. ročník. A jakkoli se může zdát, že není možné uchovat jeho osobité kouzlo ve virtuální podobě, opak je pravdou.

Letošní ročník festivalu konaný 11. listopadu 2020 nesl podtitul Fakulta 4.0, což byl i odkaz na název prvního ročníku jeho anglickojazyčné mutace Law for Innovations, pořádané ve spolupráci s Milánskou univerzitou a univerzitou ve Varšavě v rámci univerzitní aliance 4EU+.

Festival mezi 19. hodinou a půlnocí nabídl celkem 20 vystoupení, přednášek, debat a workshopů, do kterých se zapojila téměř třicítka řečníků s právním vzděláním i bez. Cílem festivalu je propojovat právnickou obec, studenty a učitele, absolventy, přátele fakulty a celou širokou veřejnost skrze neformální setkávání a diskuse (nejen) o právu.
Cílem organizačního týmu tvořeného studenty i zaměstnanci fakulty je představovat právo jako živou, dynamickou a zejména zajímavou disciplínu lidské činnosti. A o tom, že se jim to daří, svědčí i fakt, že si i přes současnou situaci a přesycenost nabídky různých on-line přednášek během večera na festival našlo cestu přes 2 000 návštěvníků.

foto

Festival se věnoval především aktuálním tématům, takže vedle přednášky o Brexitu se návštěvníci mohli zapojit do diskuse o legalitě protiCOVIDových opatření, amerických volbách či výročí 30 let fungování Soudcovské unie.
Z přednášek přínosných pro právní praxi zmiňme tu o úskalích rekognice v trestním procesu, problémech spojených s insolvencí developerských projektů či o reformě Společného evropského azylového systému. Tyto přednášky byly připraveny zejména ve spolupráci s partnery festivalu, kterými jsou advokátní kanceláře White & Case, Weinhold Legal a Kinstellar.
Pro akademičtěji zaměřené návštěvníky byly připraveny přednášky o akademických svobodách, autocenzuře a střetu zájmů či o zásadách trestního práva a životním prostředí.
Mezi hosty nechyběli ani řečníci z neprávní sféry, takže koho právo omrzelo, mohl vyslechnout přednášku významného historika prof. Jana Royta o Karlu IV. nebo se připojit k debatě o analýze právních předpisů umělou inteligencí vedené přednášejícími z Matematicko-fyzikální fakulty.

V rámci společenské odpovědnosti fakulty přípravný tým zorganizoval benefiční prodej roušek s festivalovými motivy, jehož výtěžek pomůže spolužákům z lékařských a jiných oborů, kteří jsou v současné době nasazeni v první linii. Organizační tým pořádá festival bez nároku na odměnu.

Jakkoliv byl letošní ročník úspěšný, již nyní se všichni těšíme na možnost osobních setkání během pátého ročníku příští rok. Loni festival navštívilo přes 3 500 návštěvníků a věříme, že pátý ročník bude zase ještě o trochu větší, lepší a stále otevřený všem.

foto

 

JUDr. Michal Říha

 

 

 

loga