Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci Právnická fakulta Univerzity Karlovy 21. září 2023 – Výsledky

Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci Právnická fakulta Univerzity Karlovy 21. září 2023 – Výsledky

Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
21. září 2023
Výsledky

 

A. Teorie práva, ústavní právo, lidská práva
1.    Vendula Pucharová (MUNI): Nucené sterilizace žen a zákon o jednorázovém příspěvku
2.    Michael Douša (UK Praha): Fenomén deepfakes v českém právu
3.    Adam Briešťanský (UK Bratislava): Legitímne obmedzovanie zhromažďovacieho práva v kontexte pandémie COVID-19


B. Společenské vědy (politologie, sociologie, ekonomie), římské právo, právní dějiny
1.    Adam Simota (UK Praha): Soudci a sociální sítě 
2.    Michal Novotný (ZČU): Rodinný fideikomis na bývalých schlikovských panstvích Kopidlno a Staré Hrady – jeho ztráta a pokusy o opětovné získání v letech 1907–1927
3.    Markéta Kühnová (MUNI): Pojetí prostituce v Plautově díle


C. Evropské právo, mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo soukromé
1.    Bc. Katarína Alexandra Daňková (UPJŠ): Konflikty zjednotenej priamej úpravy
a kolíznej úpravy v oblasti prepravných zmlúv s cudzím prvkom
2.    Michal Černý (UK Praha): Potential challenges and benefits arising from a delegation of some references for preliminary ruling to the General Court
3.    Matyáš Dvořák (MUNI): Definice zločinu agrese


D. Soukromé právo (občanské právo hmotné, obchodní právo, civilní proces)
1.    Kristýna Misařová (UPOL): Digitální dědictví: Jak se dědí bitcoin?
2.    Lucie Přenosilová (UK Praha): Přípravné jednání v praxi – přežitek, či nezbytnost
3.    Lenka Šromová (MUNI): Povaha řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby


E. Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo, zdravotnické právo 
1.    Lucie Přenosilová (UK Praha): Pracovní úrazy v kontextu výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
2.    Bianka Miňová (UPJŠ): Surogáčné materstvo – budúcnosť právnej úpravy SR?
3.    Bc. David Pauk (UK Praha): Právní a jiná ochrana cizinců před pracovním vykořisťováním, nekalými praktikami zaměstnavatelů a nelegálním zaměstnáváním


F. Trestní právo
1.    Tereza Ottová (UK Praha): Zamyšlení nad příčinnou souvislostí u nepravých omisivních trestných činů 
2.    Paulína Sádecká (UMB): Týranie osôb mužského pohlavia (realita alebo latentná trestná činnosť)
3.    Bc. Anna Kocúrová (UK Bratislava): Trestnoprávny postih závažných foriem dezinformácií


G. Správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí 
1.    Radek Hollman (UK Praha): Nadřízený orgán gymnázia podle zákona o svobodném přístupu k informacím
2.    Bc. Martin Pogádl (Trnava): Označovanie rostlinných alternatív mliečnych
a mäsových výrobkov s ohľadom na uvedenie spotrebiteľa do omylu
3.    Jakub Čech (UK Praha): Daně a poplatky mohou být stanoveny pouze zákonem, a co když nejsou?


H. Soutěžní práce přihlášené studenty doktorských studijních programů (1)
1.    Mgr. Anna Sležková (UPOL): Dichotomie politického a společenského v díle Hannah Arendtové: Cesta k novému pohledu na legitimitu zásahů do lidských práv
2.    Mgr. Bc. Denisa Kotroušová (ZČU): Náhradní mateřství v ČR: Pandořina skříňka (konečně) otevřena?
3.    Mgr. Zuzana Loebling (UK Praha): Rakouský přístup k navrácení kulturních statků odňatých v období nacismu

I. Soutěžní práce přihlášené studenty doktorských studijních programů (2),

1.    JUDr. Josef Čabrádek (UK Praha): Leniency program a procedura narovnání jako důvod pro zánik trestní odpovědnosti
2.    JUDr. Tomáš Zábrenszki (UMB): Porovnanie ukladaných trestov vybraných krajín Európskej únie vo vzťahu k drogovej trestnej činnosti a možný nesúlad slovenskej legislatívy s právom Európskej únie
Sdílené 3. místo    JUDr. Jan Mifek (ZČU): Předpoklady trestní odpovědnosti mladistvého pachatele
Sdílené 3. místo    Mgr. Jakub Spáčil (UPOL): Retorsion: Underrated Retaliatory Measure Against Malign Cyber Operations