Česko-polsko-německý seminář pro doktorandy ve Wroclawi 

Česko-polsko-německý seminář pro doktorandy ve Wroclawi 

Česko-polsko-německý seminář pro doktorandy ve Wroclawi 

Ve dnech 19. – 20. 5. 2023 se ve Wroclawi konal po tříleté odmlce další ročník mezinárodního doktorandského semináře právnických fakult univerzit ve Wroclawi, Regensburgu a Praze na téma „Europäisigungstendenzen in den nationalen Rechtsordnungen am Beispiel von Polen, Deutschland und Tschechien“. Na semináři vystoupilo s příspěvkem 11 doktorandů, primárním jednacím jazykem byla němčina, bylo však možné přednést příspěvky i v anglickém jazyce. 

Z PF UK se semináře zúčastnili čtyři studenti doktorského studia, a to Mgr. et Mgr. Kamila Balounová, Mgr. Florián Doležal, Mgr. Zuzana Löbling a JUDr. Miroslav Uřičař. Doktorandi vystoupili se zajímavými příspěvky, většinou na téma, které souvisí s jejich disertační prací. Účastníci semináře dostali rovněž možnost výsledky svého dosavadního výzkumu publikovat v polsko-německém odborném periodiku Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift. Doufáme, že alespoň někteří naši doktorandi nabízené publikační příležitosti využijí. 

Mezinárodní seminář ve Wroclawi proběhl ve velmi přátelské atmosféře a je jen dalším důkazem významu prezenčních odborných setkání zástupců akademické sféry z různých zemí, během nichž je možné nejen představit své odborné znalosti, vést o předestřených otázkách živou diskuzi, ale především je možné navazovat osobní kontakty s kolegy z jiných zemí. Jsme velmi rádi, že tradice společných doktorandských seminářů těchto tří právnických fakult bude pokračovat. Příští rok bude hostitelem Univerzita v Regensburgu.  

Program semináře najdete zde