Ceny Praemium Excellentiae a ceny za výbornou vzdělávací činnost byly předány v rámci Noci fakulty

obr

Ceny Praemium Excellentiae a ceny za výbornou vzdělávací činnost byly předány v rámci Noci fakulty

V rámci Noci fakulty konané 2. 11. 2022 byly tradičně uděleny ceny pro nejlepší studenty i vyučující.

V letošním roce byly uděleny v těchto kategoriích:
 

Cena Praemium excellentiae za vynikající výsledek tvůrčí činnosti:  

 • JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef Vacek doktorand z katedry právních dějin za monografii „Sexuální delikty před apelačním soudem vletech 1687–1727“  
   

Cena Praemium excellentiae za vynikající diplomovou práci:  

 • Mgr. Jana Bedaňová, M.A., za vynikající diplomovou práci na téma: „Mezinárodněprávní ochrana uprchlíků pronásledovaných z důvodu sexuální orientace a genderové identity“
   
 • Mgr. Jan Pilgrim za vynikající diplomovou práci na téma: „Cross-border data flows from the EU: Data protection and the right to privacy“
   
 • Petra Rešlová za vynikající diplomovou práci na téma: „Meaningful Human Control in Autonomous Weapons“
   

Cena Praemium excellentiae za vynikající dizertační práci:  

 • JUDr. Jan Exner, Ph.D., za vynikající disertační práci na téma
  "The Fight against Doping in Sport in Interaction with European Union Law: Proportionality of Ineligibility and Anti-Doping Education"  
   

Na základě hlasování studentů udělil děkan fakulty ceny pro nejlepšího vyučujícího:  

 • JUDr. Mgr. Markovi Dvořákovi, Ph.D., z katedry trestního práva
   
 • doc. JUDr. PhDr. Markovi Antošovi, Ph.D., LL.M., vedoucímu katedry ústavního práva
   
 • prof. JUDr. PhDr. Janu Wintrovi, Ph.D., z katedry teorie práva a právních učeních
   

V kategorii cen pro nejlepšího vyučujícího doktoranda získal:  

 • JUDr. Jakub Kanický z katedry práva životního prostředí  
   

Cenu pro nejlepší výukové pracoviště získala

 • katedra práva životního prostředí

 

Všem oceněným srdečně gratulujeme!

 

Záznam z předávání cen můžete najít na YouTube.