Centrum pro lidská práva hledá stážisty

Centrum pro lidská práva hledá stážisty

Centrum pro lidská práva a demokratizaci nabízí stáže studentům či mladým pracujícím, kteří se zajímají o dění ve světě a lidskoprávní problematiku. Jejich předmětem je pravidelné psaní krátkých článků do Bulletinu Centra a podílení se na dalších aktivitách, jako je organizace konferencí či dalších akcí, tvorba výročních zpráv nebo lidskoprávního blogu a dalších drobných úkolů.

Stáže se týkají následujících tematických oblastí:

  • Mezinárodní trestní spravedlnost
  • Evropský systém ochrany lidských práv
  • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
  • Česká republika a lidská práva

Stáže jsou neplacené, dají se však časově zvládnout při vysokoškolském studiu i práci na plný úvazek. 

Aktuálně vypsaná stáž potrvá od 1. listopadu 2021 do 31. října 2022. Přihlásit se můžete do 23. října prostřednictvím mailu info@centrumlidskaprava.cz, v předmětu zprávy uveďte "Stáž - ", přičemž za pomlčkou prosím vypište, která z výše vypsaných tematických oblastí vás zajímá. V e-mailu popište zdůvodnění zájmu o stáž v Centru a přiložte svůj životopis.

Bývalí stážisté Centra dnes pracují na soudech, ministerstvech i jiných státních úřadech, v soukromé sféře včetně advokátních kanceláří, v akademické sféře i zahraničních či mezinárodních institucích. Stáž v Centru tak pomáhá v rozvoji dovedností i kariéry.

Plakát - stáže