Časopis Právněhistorické studie byl zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS

Časopis Právněhistorické studie byl zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS

Časopis Právněhistorické studie byl zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě.

V roce 2020 vyšel již 50. ročník časopisu PHS a je nám ctí, že do druhého půlstoletí vydávání časopis vstupuje jako součást souboru časopisů zapsaných ve SCOPUS. Právněhistorické studie se zaměřují na právní dějiny a související témata, otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. Časopis přijímá příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, němčině, francouzštině či italštině. Právněhistorické studie vycházejí třikrát ročně - v dubnu, srpnu a prosinci.

Zařazení do významné databáze pro časopis znamená poctu, ale i závazek publikovat obsah co nejvyšší kvality a přispívat tak ke zvýšení prestiže a zájmu o obor právních dějin.

Za redakci PHS
Mgr. Kamila Stloukalová, Ph.D., výkonná redaktorka

 

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a související témata.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access) a využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.