Call for papers: AUC Iuridica č. 2/2020 – do 31. ledna 2020

Call for papers: AUC Iuridica č. 2/2020 – do 31. ledna 2020

Redakce časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica přijímá příspěvky k uveřejnění v čísle 2/2020.

Zasílat lze nejen články, ale např. i studie vycházející z disertačních prací, či recenze publikací zabývající se nejrůznějšími tématy z oblasti práva.

Autoři mohou své příspěvky zasílat do 31. ledna 2019 na e-mail: auci @ prf.cuni.cz nebo svobodon @ prf.cuni.cz.

V předmětu uveďte „AUCI 2020“.