Bolzanova cena pro studenty a absolventy UK - příjem přihlášek

Bolzanova cena pro studenty a absolventy UK - příjem přihlášek

Do 31. října lze podávat přihlášky do soutěže o Bolzanovu cenu vypsanou rektorem Univerzity Karlovy.

Prestižní Bolzanova cena je určena studentům a absolventům UK za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia, a to ve třech kategoriích - společenskovědní včetně teologie, přírodovědné a biomedicínské.

Kompletní informace včetně náležitostí přihlášky najdete v opatření rektora č. 25/2021.

Jednou z příloh přihlášky je rovněž doporučení fakulty, proto prosíme všechny zájemce o podání přihlášky do této soutěže, aby s dostatečným předstihem (nejpozději do 10. 10. 2021) kontaktovali oddělení komunikace, konkrétně Bc. Hanu Vařekovou (varekova@prf.cuni.cz) a Mgr. Vlastu Tichou (tichavl@prf.cuni.cz)