Aktuální stav rekonstrukce kotelny v budově Právnické fakulty

Aktuální stav rekonstrukce kotelny v budově Právnické fakulty

V letošním roce se začala realizovat dlouhodobě připravovaná investiční akce, která povede nejen k energetickým úsporám, ale i k obnově a zlepšení technického stavu budovy naší fakulty. Jelikož se jedná o velmi složitou akci z pohledu organizace a technické náročnosti, musela být rozdělena do dvou etap. V současné době se řeší obnova topné soustavy včetně kotelny, následně bude v příštích letech provedena oprava fasády a oken.

Postupně tak již během předchozích měsíců došlo k výměně plynového zdroje, tepelných výměníků, rozdělovačů, uzlů apod. a nyní probíhá sestavování a propojování technologií. Tyto práce by měly být dokončeny do konce října a následně by měl od 5. do 19. listopadu probíhat zkušební provoz kotelny. Ani to však bohužel neznamená, že se zahřejeme hned. V prvních dnech musí být nejprve systém napuštěn a revidován, teprve poté dojde k autorizovanému spuštění kotelny. Pevně věříme, že by radiátory mohly začít hřát zhruba kolem 5. listopadu. Ani tento termín však bohužel nemůžeme slíbit s úplnou jistotou, protože záleží na řadě vnějších okolností.

Abychom zmírnili nepohodlí, pořídili jsme velké množství přímotopů, které vyhřívají mnohé kanceláře na fakultě. Výukové místnosti však vzhledem k jejich velikosti bohužel tímto způsobem vyhřívat nelze. Abychom studentům i učitelům alespoň trochu zpříjemnili prostředí, je od začátku semestru v "bazénu" po celý den k dispozici teplý čaj zdarma. Víme, že situaci to neřeší, ale snad to alespoň pomáhá. Zároveň bylo již na konci září vydáno opatření děkana, které upravuje, jak bychom postupovali v případě, že by teplota v budově klesla pod minima stanovená právními předpisy a bylo nutné přejít na práci z domova, resp. na distanční výuku. Stále však doufáme, že to nebude nutné, příští dva týdny se nám podaří přečkat a plánovaný termín dokončení rekonstrukce bude dodržen.

Všem se moc omlouváme za nepohodlí, které je touto situací způsobeno, a děkujeme za pochopení.