Aktuální nabídka vzdělávacích akcí UK

Aktuální nabídka vzdělávacích akcí UK

Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK 
nabízí následující vzdělávací akce.

Podrobnosti a možnosti přihlášení najdete vždy pod příslušným odkazem.

AKCE

DATUM

ANOTACE

Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí

26. 5. 2021

Účastníci se dozvědí, co sociální sítě jsou a jak je mohou efektivně využívat pro prezentaci projektů a výsledků své práce. Probereme přínosy a rizika spojená s používáním sociálních sítí.
Ukážeme si, jak nejlépe sestavit působivý obsah a také jak si připravit delší „kampaně“.

     

Krátké jméno naší země - podceňovaná součást moderní české státnosti

18. 5. 2021

První odborná vzdělávací přednáška v rámci Odboru zahraničních vztahů RUK na téma mezinárodního označení našeho státu jako "Czechia". Pojem má stále mnoho odpůrců, kterým přijde umělý, vynucený a nesprávně zvolený - je tomu ovšem skutečně tak? Více vám sdělí Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty.

     

Autorské právo a e-learning

4. 5. 2021

Autorské právo – základní otázky – užití oprávněné – smlouvy – zákonné licence – užití cizích děl při vlastní přednášce či jiné výuce – využití vlastní přednášky jinými – kolektivní správa práv ve vztahu k výuce – prezenční x distanční výuka – neoprávněné užití – legislativa – judikatura – diskuse nad aktuálními problémy.

Jak oživit online kurz II.

18. 5. 2021

Online přednáška resp. webinář bude věnován didaktickým i technologickým možnostem jak udělat online vzdělávání atraktivnější a efektivnější. Dozvíte se jak kombinovat synchrónní a asynchrónní formy online vzdělávaní, jak zapojit online sociálni učení, jaké aplikace jsou k dispozici a jak to všechno zakomponovat do stávajících online kurzů. Na webináři bude také prostor ptát se a řešit konkretní situace a problémy z vaší online vzdělávací praxe.

Jak podporovat open science: série školení pro technicko-administrativní pracovníky

25. 5., 27. 5.,
8. 6.
a 10. 6. 2021

Série přednášek věnovaných tématům open science z optiky administrativních pracovníků poskytujících metodickou a administrativní podporu v souvislosti s otevřeným přístupem k vědeckým informacím, respektive podporou vědy a výzkumu na UK. 

Alternativní metriky a open peer-review

3.6.2021

Pro českou vědecko-výzkumnou sféru jsou alternativní metriky (altmetrics) a open peer-review velkou neznámou. Dosud není přímo jasné, jak by měla probíhat jejich implementace například v otevřeném publikování nebo dokonce při hodnocení veřejného dopadu. Online přednáška se bude věnovat těmto souvislostem a základním nástrojům.

Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů
pro vysokoškolské vzdělávání

10. 6. 2021

Chcete se dozvědět více o otevřených zdrojích, které zejména po covidové pandemii přináší revoluci do světa digitálních technologií a studijních materiálů; o tom jak je využívat, rozpoznávat jejich kvalitu, popř. je rovnou vytvářet? Jaké jsou nejlepší otevřené učebnice na světě a kde je najdete? Proč se o Wikipedii zajímají i tajné služby a editují ji roboti? V rámci workshopu budou představeny a shrnuty hlavní metodické poznatky týkající se výzkumného projektu zaměřeného na otevřené vzdělávací zdroje. Po prezentaci a diskuzi si účastníci budou moci vyzkoušet také tvorbu vlastních OER (např. v rámci metodického portálu).

Úvod do systémů pro prevenci plagiátorství na UK

seminář bude vypsán
v případě zájmu

Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Orientuje se na základní ovládání aplikací, jejichž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací a dosavadními zkušenostmi s touto problematikou na UK. Součástí kurzu je i připomenutí práce s protokolem kontroly originality kvalifikační práce ukládaným do SIS, a to jak ze systému Theses, tak systému Turnitin. Prezentovány budou také výsledky komparace s dalšími dostupnými nástroji.

Turnitin v distančním vzdělávání

seminář bude vypsán
v případě zájmu

Tato aplikace pro elektronické odevzdávání a hodnocení obsahu seminárních a závěrečných prací slouží na předních světových univerzitách k poskytování zpětné vazby studentům, výcviku akademického psaní a prevenci plagiátorství. Školení se zaměřuje na praktické aspekty používání aplikace v distančním vzdělávání a je určeno pro stávající uživatele Turnitinu a Moodle z řad akademických pracovníků, kteří se s aplikacemi již měli možnost dříve seznámit a znají jejich základní funkcionalitu a ovládání.

Angličtina. Online workshop tvůrčího psaní

21. - 23. 5. 2021

Kurz nabízený v rámci celoživotního vzdělávání je určen studentům, akademikům i veřejnosti s dobrou znalostí angličtiny (minimálně na úrovni B2). Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a praxi vlastního tvůrčího procesu.


Podrobné informace o jednotlivých akcích a další nabídku najdete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávaní UK a Ústřední knihovny UK nebo taky ve vzdělávacím portálu UKCentrum celoživotního vzděláváníÚstřední knihovnu i Centrum pro podporu e-learningu naleznete také na facebookových stránkách.