Aktuální nabídka Fulbrightovy komise - podpora akademické mobility s USA

Aktuální nabídka Fulbrightovy komise - podpora akademické mobility s USA

Dovolujeme si Vás seznámit s aktuální nabídkou programů Fulbrightovy nadace, které umožňují akademickou výměnu mezi ČR a USA:

 

1. Program Fulbright Specialist, uzávěrka 15. prosice 2023

Fulbright Specialist umožňuje 2-6 týdenní pobyt amerického odborníka. V rámci programu může hostující Specialista přednášet, účastnit se workshopů, specializovaných akademických programů a konferencí nebo je organizovat a vést, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k výuce nebo přispět k zaškolování vysokoškolských vyučujících, pomoci s osvojováním technologií, rozvíjet soft skills jako je například akademické psaní, etc. Program není určen pro individuální výzkum. Tato nabídka umožňuje pro celou ČR získat celkem 5 specialistů, a to s částečným spolufinancováním hostitelské instituce. Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí jsou dostupné online. Podání případné přihlášky v tomto programu je nezbytné předem konzultovat se zahraničním oddělením PF UK.

 

2. Studentské výzkumné pobyty na 2024/2025, uzávěrka je 1. února 2024

Visiting Student Researcher je vynikající příležitost pro studenty magisterských a především doktorských programů pro výzkumné projekty souvisejícími s diplomovými nebo disertačními pracemi, k doplnění výzkumu, etc. Pobyty jsou v rozsahu 4-9 měsíců na univerzitě dle vlastního výběru.Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí jsou dostupné online.

 

3.Program Fulbright-Schuman na 2024/2025, uzávěrka je 1. prosince 2023

Pro výzkumné projekty zaměřené na vztahy EU a USA, problematiku EU nebo jejích institucí, je určen program Fulbright-Schuman. Dále je v jeho rámci nabízeno stipendium akademickým administrátorům. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii, více informací a kontakty najdete online

Uložit událost do kalendáře