Aktuální judikatura k dědickému právu – Pražské sdružení Jednoty českých právníků  

Aktuální judikatura k dědickému právu – Pražské sdružení Jednoty českých právníků  

Pozvánka na seminář   

Pražské sdružení Jednoty českých právníků pořádá seminář na téma: 

Aktuální judikatura k dědickému právu 

Seminář (kód 323) se uskuteční 

prezenčně ve čtvrtek 16. března 2023 (od 9:00 do 14:00) 

Seminář se bude konat na Právnické fakultě UK, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí, dv. č. 38. Současně bude seminář streamován. 

Přednášející: JUDr.  Martin Šešina, emeritní notář   

Osnova: 

Judikatura  

týkající se majetku patřícího do aktiv pozůstalosti, 

o dědické nezpůsobilosti,  

o odmítnutí dědictví,  

o vydědění,  

o zákazu zcizení a zatížení v pořízení zůstavitele,  

o vydání nepatrného majetku zůstavitele,  

o vypořádání společného jmění manželů v řízení o pozůstalosti,  

o přirůstání uvolněného dědického podílu,  

o započtení na dědický podíl, 

o modifikaci dědického podílu dle § 1693 odst. 3 ObčZ, 

o postavení nepominutelného dědice,  

o případech zůstavitele nebo dědice v exekuci a insolvenci,  

o sporném majetku, k němuž se v řízení o pozůstalosti nepřihlíží,  

o sporech o dědické právo a o správě pozůstalosti. 

 

Seminář je pro studenty PF UK a členy akademické obce PF UK zdarma. 

Přihlásit se na seminář je možné do 8.3.2023 zasláním přihlášky  

na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz

 

Za Pražské sdružení JČP:  

JUDr. Eva Barešová, mobil: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz 

27.2.2023 

 

 

Uložit událost do kalendáře