Aktualizace - Informace k zápisu předmětů na LS 2021/22

Aktualizace - Informace k zápisu předmětů na LS 2021/22

POZOR změna času v první fázi!

Vážené studentky a vážení studenti,

v návaznosti na informaci proděkanky pro magisterské studium doc. Chromé bych Vás rád informoval o konkrétním harmonogramu zápisu předmětů do rozvrhu pro letní semestr ak. roku 2021/2022, který začne v pondělí 7. února 2022 v 19:00.

Zápis proběhne ve dvou fázích:

1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty, dovednostní a jazykové povinně volitelné předměty;

2. ve druhé fázi zápisu od 20:00 předměty obecné povinně volitelné a volitelné.


Ad 1) Zápis povinných předmětů, dovednostních, společenskovědních a jazykových PVP - studenti prvního ročníku si mohou zapsat jeden dovednostní povinně volitelný předmět určený pro první ročník.

Zápis dle doporučeného studijního plánu:

19:00 – zápis povinných předmětů doporučených pro 1. ročník a společenskovědních PVP

19:10 – zápis povinných předmětů doporučených pro 2. ročník

19:20 – zápis povinných předmětů doporučených pro 3. ročník 
– pro studenty 3. a vyššího ročníku

19:30 – zápis povinných předmětů doporučených pro 4. ročník
– pro studenty 3. a vyššího ročníku

19:40 – zápis předmětů ze skupiny dovednostních PVP doporučené pro 1. ročník pro studenty 1. ročníku a účastníky CŽV, kteří nemají v zimním semestru zapsán žádný dovednostní PVP (lze zapsat pouze 1 PVP, snížená kapacita lístků)

19:50 – zápis předmětů ze skupiny jazykových PVP a PVP diplomových seminářů


Ad 2) Zápis PVP a VP pro studenty PF UK

1. První vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 2 předměty ze skupiny PVP nebo VP.

20:00 – Katedra jazyků

20:00 – Katedra právních dějin

20:00 – Katedra teorie práva a právních učení

20:05 – Katedra tělesné výchovy

20:05 – Katedra ústavního práva

20:05 – Katedra národního hospodářství

20:05 – Katedra politologie a sociologie

20:10 – Katedra mezinárodního práva

20:10 – Katedra občanského práva

20:15 – Katedra obchodního práva

20:15 – Katedra evropského práva

20:15 – Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

20:20 – Katedra trestního práva

20:20 – Katedra práva životního prostředí

20:25 – Katedra správního práva a správní vědy

20:25 – Katedra finančního práva a finanční vědy

20:25 – Ostatní pracoviště s výukou (centra, ústavy)


2. Druhá vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 4 předměty ze skupiny  PVP nebo VP (rozdělení zápisu po katedrách již není aplikováno) – 20:30


3. Třetí vlna zápisu – bez omezení – 20:40


Dne 14. 02. 2022 od 10:00 začne zápis předmětu Zájmová tělesná výchova II. Tento předmět je určen pro ty studenty, kteří již mají splněnu Tělesnou výchovu II a IV. Zápisem tohoto předmětu můžete využít volné kapacity kurzů nabízených katedrou tělesné výchovy. Kredity získané za tento kurz se Vám budou započítávat do celkového počtu kreditů.

Cílem zápisu ve vlnách je umožnit všem studentům, aby uplatnili svoje preference a v podstatně menším časovém stresu si v první vlně zapsali ty předměty, o které nejvíce stojí, přičemž je pravděpodobné, že vzhledem k limitu 2 předmětů pro každého by mělo zbýt místo pro většinu zájemců o preferovaný předmět.

V další vlně si pak lze již zapsat dohromady celkem 4 předměty, kdy ještě stále můžete své preference více uplatnit, vzhledem k limitu předmětů pro všechny; v poslední vlně si pak můžete zapisovat předměty bez omezení. Cílem vln je tak umožnit všem uplatnit co nejvíce vlastní preference a umožnit tak zápis požadovaných předmětů nejenom těm, kteří jsou hbitější a rychlejší při práci s informačním systémem.


Zápis PVP předmětů pro studenty podle akreditace

Studenti se studijním plánem HPRAVO2020 si zapisují povinně volitelné předměty vždy s kódem HYYYXXXX (osmimístný kód).

Studenti se studijním plánem HPRAVO2017 a HPRAVO5 si zapisují povinně volitelné předměty vždy s kódem HPXXXX (šestimístný kód).

Volitelné předměty HVXXXX jsou pro všechny studenty stejné (šestimístné kódy).


Zápis předmětu Tělesná výchova

Zápis volitelného předmětu Tělesná výchova (dále jen TV) je z kapacitních důvodů rozdělen do čtyř předmětů TV I až TV IV. V letním semestru si lze zapisovat pouze TV II a TV IV. Předměty ve stejném semestru jsou svázány pomocí rekvizit, proto je nutné si je zapisovat ve sledu. Nemáte-li splněnu TV II, nemůžete si zapsat TV IV.

Máte-li již splněny TV II i TV IV, tak máte možnost si zapsat předmět Zájmová tělesná výchova II. Zápis předmětu Zájmová tělesná výchova I začne dne 14. 02. 2022 od 10:00.

Zápis předmětů bude ukončen 6. března 2022.

Přeji Vám všem úspěšný zápis

Ing. Stanislav Potěšil
vedoucí IT oddělení