Akademický senát PF UK se přihlásil k usnesení Asociace právnických fakult požadující zlepšení financování vysokých škol

Akademický senát PF UK se přihlásil k usnesení Asociace právnických fakult požadující zlepšení financování vysokých škol

Ve čtvrtek 9. února 2023 se poprvé od voleb, které proběhly na konci listopadu 2022, sešel v novém složení Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  

Na svém prvním zasedání se jednohlasně přihlásil k usnesení Asociace právnických fakult ze dne 3. 11. 2022 a připojil se k oprávněným požadavkům na zlepšení financování vysokých škol. 

„Asociace právnických fakult požaduje výrazné navýšení výdajů pro oblast vysokých škol, vědy a výzkumu, a to zejména prostředků na odměňování učitelů, vědců a výzkumných pracovníků působících v humanitních oborech a srovnatelných oborech společenskovědních. Asociace upozorňuje na narůstající nepoměr ve financování regionálního a vysokého školství, který se v posledních letech velmi zvýraznil v neprospěch vysokého školství. Plánované navýšení rozpočtů vysokých škol nedokáže pokrýt ani rostoucí náklady na provoz škol. Za naprosté minimum Asociace právnických fakult považuje to, aby bylo možné v roce 2023 navýšit mzdy učitelů, vědců a výzkumných pracovníků alespoň o výši inflace. Bez takového navýšení nelze zajistit odpovídající kvalitu vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a důsledkem může být odchod zejména mladých akademiků z vysokých škol. Patrné je to zejména v oblasti práva a právní vědy, protože plat v akademické sféře je nepoměrně nižší než plat či mzda ve srovnatelné právní pozici bez ohledu na to, zda ve veřejné správě či soukromém sektoru.“ 

Právnická fakulta UK k tomuto dnes vydala tiskovou zprávu, jejíž celé znění je ke stažení ZDE.

Celý zápis z 1. zasedání AS PF UK naleznete na tomto odkazu.