Akademický senát PF UK hledá zapisovatele/zapisovatelku

Akademický senát PF UK hledá zapisovatele/zapisovatelku

Nabízíme přiměřenou finanční odměnu.

Zapisovatel/zapisovatelka se zúčastňuje zasedání akademického senátu a pořizuje koncept zápisu, který do 5 dnů ode dne zasedání předkládá ke schválení jeho předsedajícímu. Termíny řádných zasedání jsou v r. 2023 stanoveny na 9. 3., 30.–31. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6., 5. 10., 9. 11. a 7. 12.

Požadavky:

· schopnost v přítomném čase samostatně zaznamenávat průběh jednání s možnou korekcí podle audiozáznamu zasedání

· znalost MS Office

· výborná znalost českého pravopisu a gramatiky

· spolehlivost

· spolupráce minimálně na dobu 1 roku

· členství v akademické obci PF UK

 

Případné zájemce prosíme o zaslání stručného životopisu s uvedením motivace na e-mailovou adresu senat@prf.cuni.cz do 27. února t. r.