Akademici z Kodaně, Milána, Prahy a Ženevy diskutovali o vzájemném vztahu správního práva a moderních technologií

obr.

Akademici z Kodaně, Milána, Prahy a Ženevy diskutovali o vzájemném vztahu správního práva a moderních technologií

Dne 13. října 2023 se na půdě naší fakulty uskutečnil kulatý stůl, který katedra správního práva a správní vědy uspořádala v rámci evropské univerzitní aliance 4 EU+. Ústředním tématem kulatého stolu byly otázky vzájemného vztahu správního práva a moderních technologií. 

První panel kulatého stolu byl věnován otázkám administrace nových technologií prostřednictvím regulačních pískovišť (regulátory sandboxes). Prof. Alexandre Flückiger (Digital Law Centre, Université de Genéve) tento panel uvedl referátem o základech a vývoji experimentálního práva. Prof. Alexandra Andhov (Legal/Tech Law, University of Copenhagen) na tento referát navázala svým vystoupením, ve kterém představila koncept regulačních pískovišť ve finančním sektoru a vyhodnotila jejich přínosy a rizika. Na tyto referáty navazovaly dvě národní zprávy o regulačních pískovištích. Vladimír Sharp a Gabriela Blahoudková (oba z naší právnické fakulty) představili pokusy legislativně zakotvit regulační úložiště v českém právní řádu. Jejich kolegyně Liliia Serhiichuk představila současnou úpravu regulačních pískovišť na Ukrajině. 

Druhý panel byl věnován aktuálnímu a v současnosti široce diskutovanému problému automatizovaných rozhodování. Panel byl otevřen referátem Alessie Monicy (Universitá degli Studi di Milano) o otevřených datech v administrativním rozhodování. Následoval příspěvek Jana Nešpora z naší právnické fakulty o fenoménu black boxu a jeho vztahu k automatizovaným rozhodovacím procesům. Naše absolventka Pavlína Hubková, která v současnosti vyučuje na maastrichtské univerzitě, ve svém referátu diskutovala vztah existujících principů správního práva a automatizovaného rozhodování. S národními zprávami o automatizaci rozhodovacích procesů vystoupil Radomír Jakab (Univerzita P. J. Šafárika v Košicích) a Miroslav Sedláček z naší právnické fakulty. 

Kulatý stůl se uskutečnil v rámci minigrantu 4EU+ „Regulatory Sandboxes: Mirage and Reality in Public Law“, jehož hlavním řešitelem je prof. Jakub Handrlica. 

Psané verze přednesených příspěvků budou publikovány v AUC Iuridica 2/2024.