8. ročník soutěže PRIMUS

8. ročník soutěže PRIMUS

Vážené kolegyně, / Vážení kolegové,

dovolte, abychom vás informovali o vyhlášení 8. ročníku soutěže PRIMUS, jehož cílem je umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a zvýšit tak úspěšnost v získávání mezinárodních grantech, zejména například v získání projektu z grantu Evropské výzkumné rady (ERC), z jejíchž principů činnosti motivace soutěže vychází.

V projektu PRIMUS jde tak především o excelentní vědu, utvoření vědeckého týmu a posunutí vědeckého bádání v konkrétní oblasti.

Vyhlášení soutěže PRIMUS je upraveno OR č. 3/2023.

Zásady soutěže PRIMUS jsou upraveny OR č. 2/2023.

Od 1. března do 20. dubna 2023 bude otevřená aplikace pro předkládání soutěžních návrhů do 8. kola soutěže Primus (s počátkem řešení od 2024) s dobou řešení nejvýše 4 roky.

V případě zájmu o účast v soutěži PRIMUS, zašlete deklaraci zájmu Oddělení pro vědu, výzkum a edici (srejberj@prf.cuni.cz), a to nejpozději do 13. 3. 2023.

 

Podmínky deklarace zájmu:

  1. Zájemce předkládá návrh projektu na formuláři v aplikaci informačního systému IS Věda, která bude přístupná od 1. 3. 2023. Veškeré informace k vyplnění formuláře lze nalézt v Primus-manuálu pro předkladatele soutěžních návrhů. Manuál je dostupný zde.
  2. V deklaraci zájmu navrhovatel předloží zejména:
  • anotaci, cíle a postupy dosažení, spoluřešitelské organizace
  • výstupy z projektu
  • návrh rozpočtu
  • CV navrhovatele včetně uvedení data získání titulu Ph.D.

Předkladatel akceptuje, že v případě doporučení projektu k financování, může být zapojen do dalších vnitrouniverzitních soutěží, nikoliv však jako hlavní řešitel. Řešitelský tým může být hlavním řešitelem modifikován dle zdůvodněné potřeby.

Navrhovatelé by měli vykázat vysoký potenciál uspět ve své oblasti výzkumu a posunout vědecké poznání. Základní hodnotící kritéria soutěže naleznete v Zásadách soutěže Primus (OR č. 2/2023), čl. V Hodnocení návrhů projektů. Tato kritéria slouží také pro interním posouzení. Máte-li o zapojení do soutěže PRIMUS zájem, je třeba mít na zřeteli, že jde o vysoce konkurenční soutěž, zaměřenou na vynikající výsledky a je třeba předem počítat i s povinností požádat v závěru řešení o významný zahraniční grant. Očekává se tak, že hlavní řešitel projektu by měl do jeho ukončení podat žádost o ERC grant, případně požádat o jiný významný zahraniční grant.

Upozorňujeme, že uchazeč o projekt se může účastnit soutěže ERC STARTING GRANT nejdříve 2 roky a nejpozději 7. rok od udělení jeho prvního Ph.D. Titulu. (Lhůta se počítá k 1. lednu soutěžního roku).

Od 8. roku do 12. roku od udělení jeho prvního Ph.D. Titulu uchazeče se lze účastnit soutěže ERC CONSOLIDATOR GRANT. (Lhůta se počítá k 1. lednu soutěžního roku).

Od 12. roku od udělení prvního Ph.D. Titulu se lze účastnit pouze soutěže ERC ADVANCED GRANT.

Dále se může účastnit soutěže ERC SYNERGY GRANT, který slouží k podoře vynikajících multidisciplinárních vědeckých týmů, kde vědci spolupracují na řešení speciálních otázek, které nelze řešit jako jednotlivec.