4EU+ Summer School in International Business Law

4EU+ Summer School in International Business Law

Online přihláška

Univerzita v Kodani s afiliací k meziuniverzitní síti 4EU+ pořádá v srpnu 2021 dvoutýdenní online letní školu na téma International Business Law.

Přihlášky je možné podat do 16. července 2021 online.

Podrobné informace najdete na tomto odkazu: https://jura.ku.dk/ibl-summerschool/