28. 2. - 2. 3., Tři večery pro Ukrajinu - benefiční diskuze s vyučujícími a reportéry v budově PF UK

28. 2. - 2. 3., Tři večery pro Ukrajinu - benefiční diskuze s vyučujícími a reportéry v budově PF UK

Vážení zájemci, přijměte prosím pozvání na benefiční akademickou akci „Tři večery pro Ukrajinu“, kterou v reakci na události na Ukrajině a agresi ze strany Ruské federace iniciovali studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy a spolku Common Law Society, ve spojení s kolegy z Politologického klubu působícího na Fakultě sociálních věd UK.

Během pondělního (28. 2.) až středečního (2. 3.) večera, vždy od 18.00 hod, se budeme ve třech debatách s vyučujícími Univerzity Karlovy a reportéry ze zasažených oblastí věnovat současné situaci na Ukrajině, jejím důsledkům a pohledu mezinárodního práva.
Účelem akce je rozšířit povědomí o detailech situace, vyjádřit solidaritu Ukrajině a podnítit akademickou obec k finančnímu příspěvku na pomoc Ukrajině. Celá událost proběhne na půdě právnické fakulty v její největší přednáškové místnosti Collegiu Maximu, č. 100. Přednášky nebudou nahrávané a budou plně prezenčního charakteru.

Událost zaštiťuje Právnická fakulta Univerzity Karlovy a spolek Common Law Society, ve spolupráci s Politologickým klubem působícím na Fakultě sociálních věd UK.

 

🇺🇦 PRVNÍ VEČER, pondělí 28. 2.:
Po úvodním slovu děkana Právnické fakulty, prof. Radima Boháče, se bude debatní panel věnovat sledu událostí, který předcházel čtvrteční agresi Ruské federace a snaze obsadit Ukrajinu. Hosté budou hovořit o vývoji v postsovětském prostoru, anexi Krymu a dalších událostech, které vedly k současné situaci.

Naše pozvání přijali:
🎤 Andrea Procházková - Respekt, zástupkyně šéfredaktora
🗣 Michael Romancov - politický geograf, vyučující na Institutu politologických studií FSV UK, který se dlouhodobě této oblasti věnuje
🗣 Petr Kolář - bývalý diplomat a velvyslanec v USA a Rusku
🗣 Ondřej Soukup - novinář Hospodářských novin, jejich dřívější moskevský dopisovatel, který se dlouhodobě věnuje postsovětským státům
🗣 Daniela Kolenovská - vyučující na Katedře ruských a východoevropských studií IMS FSV UK zabývající se hlavně Ruskou federací a Běloruskem

🇺🇦 DRUHÝ VEČER, úterý 1. 3.:
Druhá panelová diskuze se věnuje mezinárodnímu právu a nástrojům, které v aktuální situaci nabízí. Odborníci z Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy se tak budou věnovat zejména otázkám zákazu užití síly, mezinárodní odpovědnosti, humanitárnímu právu a uprchlické problematice – vše v kontextu současného dění.

Naše pozvání přijali:
🗣 Pavel Šturma – vedoucí Katedry mezinárodního práva PF UK, člen Komise OSN pro mezinárodní právo a editor-in-chief Czech Yearbook of Public & Private International Law
🗣 Veronika Bílková - docentka na KMP PF UK, členka Benátské komise a expertka na humanitární právo
🗣 Eliška Flídrová – odborná asistentka a advokátka věnující se uprchlickému a azylovému právu
🗣 Kristýna Pelikánová Urbanová - odborná asistentka na KMP PF UK s praxí z Mezinárodního trestního soudu, advokátka

Po konci naší debaty bude možnost se volně přesunou z budovy Právnické fakulty na Václavské náměstí, kde proběhne Koncert pro Ukrajinu.

🇺🇦 TŘETÍ VEČER, středa 2. 3.:
Poslední večer bude panel reflektovat současnou situaci na Ukrajině, efektivitu ekonomických sankcí ze strany zemí „Západu“ a jejich důsledky, či technickou stránku invaze. Adresována bude též aktuální problematika vojenského a strategického rozměru války.

Naše pozvání přijali:
🗣 Tomáš Karásek - děkan FSV UK, vyučující na IPS se zaměřením na problematiku evropské a transatlantické bezpečnost
🗣 Ondřej Kundra - novinář a zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt, v sobotu se vrátil z Ukrajiny
🗣 Vojtěch Bahenský - interní doktorand IPS FSV UK, výzkumník PRCP, dlouhodobě se věnuje hybridním hrozbám, krizové připravenosti státní správy a bezpečnosti v oblasti vojenské síly
🗣 Jan Ludvík - vyučující na Katedře bezpečnostních studií IPS FSV UK, zaměřuje se na vztah mezi vojenskou silou a politickou mocí, ozbrojené konflikty a bezpečnostní politiku

Po celé tři večery bude v místnosti možné dobrovolně přispět do sbírky na pomoc Ukrajině mj. skrze koupi placek a stužek v ukrajinských barvách. Výtěžek bude rozdělen mezi organizaci Červený kříž a účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, který shromažďuje prostředky na potřebný materiál.

Děkujeme za vaší podporu a pomoc!