26. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše

26. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo již  26. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše, která je určena studentům vysokých škol – autorům bakalářských či diplomových prací týkajících se některého z témat v oboru Historie 20. století nebo Sociologie. Soutěžní práce lze přihlásit do 10. července 2021.

V uvedených vědních oborech jsou preferovány tyto tematické kruhy:

Historie 20. století

 • vnitřní a zahraniční politika Československa
 • hospodářský a sociální vývoj Československa v teorii i praxi
 • právní aspekty vývoje Československa
 • Společnost národů
 • věda, kultura, sport

Sociologie

 • sociologické dílo Edvarda Beneše
 • dějiny české sociologie
 • sociologie politiky
 • sociologie mezinárodních vztahů
 • sociologie války
 • sociologie deviantního chování a alkoholismu
 • sociologie masových médií (zejména tisku)

Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a diplomových prací. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucích prací. Práci je nutno opatřit jednoduchou přihláškou s údaji potřebnými pro správné zařazení do databáze - nutné jsou zejména kontaktní údaje soutěžícího (jméno, adresa, telefon, e-mail).

Přihlášku lze vyplnit elektronicky na internetových stránkách města, kde také naleznete podrobné informace a Zásady pro udělování cen. Přihlášku je možné zaslat též formou průvodního dopisu k přihlášené soutěžní práci. Samotnou práci je třeba doručit v tištěné podobě (stačí v kroužkové vazbě) a v elektronické verzi ve formátu PDF.

Práce budou  MÚ Sezimovo Ústí předány  odborným  komisím  a  o  výsledcích   budou  soutěžící informováni během září 2021. Výherci budou poté pozváni na slavnostní předání cen. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou.

Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2021 na adresu: Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.

Případné dotazy prosím směřujte na paní Vendulu Černohorskou, tel.: 381 201 111, v.cernohorska@sezimovo-usti.cz

 

foto