10. června se uskutečnil třetí ročník Global Conference on Parliamentary Studies

obr

10. června se uskutečnil třetí ročník Global Conference on Parliamentary Studies

Dne 10. června se na naší fakultě uskutečnil třetí ročník Global Conference on Parliamentary Studies, kterou svolává International Journal of Parliamentary Studies (nakladatelství Brill) a letos ji pořádala katedra ústavního práva. 

Účastníky uvítal děkan Právnické fakulty profesor Radim Boháč a šéfredaktor International Journal of Parliamentary Affairs Zsolt Szabó.

Na úvodním plenárním jednání zazněly příspěvky, které se v kontextu parlamentarismu z různých hledisek zabývaly otázkami dělby moci. Jan Wintr, profesor teorie práva a soudce Ústavního soudu ČR hovořil o parlamentní autonomii a přístupu ústavních soudů k ní, Zoltán Szente (Evropský univerzitní institut, Florencie a Centrum pro společenské vědy, Budapešť) o věčné otázce jednokomorovosti a dvoukomorovosti parlamentu, Smita Singh (legislativní odbor Parlamentu Indie) o zastoupení žen a genderových kvótách v zastupitelských sborech v Indii a Ewa Michałkiewicz-Kądziela (Univerzita Štětín) o obcházení ústavy běžným zákonodárstvím v Polsku.

Výrazným tématem konference byly otázka odolnosti a udržitelnosti parlamentů v době krize liberální demokracie, které se věnovala řada příspěvků zejména od účastníků ze střední Evropy. Další příspěvky se věnovaly různým aspektům legislativního procesu včetně strukturování a délky rozpravy, vedlejším aktivitám parlamentů a jejich členů, ochraně soukromí v činnosti parlamentů, problematice druhých komor a otázkám souvisejícím s evropskou integraci a meziparlamentní spoluprací. Závěrečné plenární jednání se zabývalo metodami ke zlepšování práce parlamentů, mimo jiné využíváním generativní umělé inteligence a institutu veřejných slyšení.

Konference ukázala současná témata a metody výzkumu činnosti parlamentů a jejich členů. Byla cenná propojením akademiků, ať už právníků či politologů, s expertními pracovníky parlamentů. Mezi účastníky byli i tací, kteří obě role propojují, například Christoph Konrath, mimo jiné dlouholetý koordinátor Evropského centra pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD), významné sítě pro srovnávací výzkum parlamentů.

Účastníci měli možnost zaslat své příspěvky do časopisu International Journal of Parliamentary Studies k recenznímu řízení.