1. zasedání AS PF UK ve funkčním období 2020 – 2023

1. zasedání AS PF UK ve funkčním období 2020 – 2023

Dne 6. února 2020 se uskutečnilo první zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve funkčním období jeho členů 2020 – 2023.

Předsedou senátu byl zvolen doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. a místopředsedy JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. a JUDr. Michal Říha.  Další přijatá usnesení naleznete zde.

Přejeme všem členkám a členům akademického senátu hodně úspěchů při výkonu jejich funkce.