Katedra správního práva a SV

Katedra správního práva

  • Katedra správního práva a správní vědy zajišťuje výuku předmětu Správní právo (I., II., III. IV.), který zahrnuje všechny základní instituty správního práva.
  • Katedra dále zajišťuje výuku řady povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou věnovány různým oblastem výkonu veřejné správy (např. přístup k informacím, policejní právo, migrační právo, veřejnoprávní úprava podnikání, stavební právo, jaderné právo, právo muzeí a galerií atd.).
  • Vyučující katedry se podílejí na výuce  pro zahraniční studenty v programu Erasmus+ v anglickém jazyce.
  • Katedra dále studentům magisterského studijního programu nabízí výběrové předměty v anglickém jazyce (International Administrative Law, Common European Asylum System, International Aviation Law - od akademického roku 2024/25) a v německém jazyce (kurs Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und Verwaltungsrecht).
  • Katedra garantuje také výkon právních praxí, konkrétně "Právní praxe na legislativních útvarech" a "Právní praxe na soudech - správní úsek" (v zimním i v letním semestru), 
  • V rámci podpory dovednostní výuky naše katedra také v LS organizuje "Moot court ze správního práva" pro studenty magisterského studia,
  • Katedra také garantuje doktorský studijní program „Správní právo a správní věda“ a zajišťuje rigorózní řízení v tematickém okruhu „Správní právo“,
  • V oblasti mezinárodní spolupráce katedra realizuje spolupráci v oblasti moderních trendů ve správním právu (zavádění umělé inteligence, automatizace rozhodování správních orgánů, smart cities) v rámci evropské univerzitní aliance 4 EU+ s partnery ze Ženevy (Digital Law Center), z Kodaně (Legal / Tech Law) a z Milána (Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale),
  • Katedra dále realizuje smlouvu o vědecké a pedagogické spolupráci v oblasti srovnávacího správního práva s Univerzitou “Federico II” v Neapoli (Itálie), v rámci které probíhá výměna doktorandů a studentů magisterského studia.
  • Katedra v rámci naplňování "třetí role univerzity" aktivně spolupracuje s komunitou umělců a herců při řešení právních problémů dabingu (pravidelný kulatý stůl "Právo v dabingu"). 

Facebook katedry

Profesoři

Hostující profesoři

Docenti

Další akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci

Interní doktorandi

Externí spolupráce