Katedra občanského práva

Katedra občanského práva

Katedra občanského práva zabezpečuje výuku ve dvou profilujících oborech práva, a to občanského práva hmotného, včetně práva rodinného a práv duševního vlastnictví, jakož i občanského práva procesního, včetně práva insolvenčního.