Katedra práva životního prostředí

Katedra práva životního prostředí

Katedra práva životního prostředí zajišťuje výuku českého práva životního prostředí, a to v unijním a mezinárodním kontextu, dále jako volitelné či výběrové předměty vyučuje i problematiku práva pozemkového, zemědělského, horního, energetického, vodního, mořského a stavebního. Katedra garantuje doktorský studijní program „Právo životního prostředí“, a to nejen v českém, ale i anglickém jazyce (Environmental Law).

Další informace k výuce

V rámci katedry probíhá též rigorózní řízení a anglické kurzy LLM a Erasma těchto disciplín. Katedra je také vrcholným českým vědeckým, výzkumným a expertním pracovištěm na úseku právní úpravy ochrany přírody a přírodních zdrojů.