Katedra obchodního práva

Katedra obchodního práva

Katedra obchodního práva je vědecko-pedagogické pracoviště, které zajišťuje výuku a bádání v oborech obchodního práva a mezinárodního práva soukromého. Jedná se o obory, jejichž význam pro praxi i celkové podnikatelské prostředí v České republice je mimořádný. Katedra připravuje studenty v magisterském i doktorandském studiu a také se výrazně zapojuje do výuky v rámci specializovaných kurzů pro veřejnost. Členové katedry obchodního práva jsou zároveň velmi aktivní v akademické sféře, pravidelně publikují a přednášejí a významně se tak podílejí na utváření obou oborů.

Další informace k výuce

  • Výuka mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu se zaměřuje zejména na kolizní právo a mezinárodní civilní právo procesní, s přihlédnutím k evropskému právu a mezinárodním smlouvám.
  • Na výše uvedené povinné předměty navazuje široká škála volitelných předmětů zaměřených na dílčí úseky obou oborů soukromého práva. Katedra také garantuje doktorské studijní programy „Obchodní právo“ a „Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu“.