Katedra trestního práva

Katedra trestního práva

Katedra trestního práva zajišťuje v rámci magisterského studijního programu výuku předmětu Trestní právo (I., II., III. a IV.), kde je vysvětlena nauka trestního práva hmotného, a to jak obecné, tak zvláštní části, a trestního práva procesního. Z volitelných předmětů katedra vyučuje např. předměty Kriminalistika, Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, Kriminologie I. a II., Rozhodnutí ve věcech trestních, Vybrané kapitoly z trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, Soudní lékařství, Soudní psychiatrie a soudní sexuologie, dále pravidelně pořádá vědecký seminář z trestního práva a zabezpečuje též odborné praxe (Odborná praxe na soudech II. a IV. a Odborná praxe na státním zastupitelství). Katedra rovněž garantuje doktorský studijní program. Katedra je předním českým vědeckým pracovištěm v oblasti trestního práva. V oblasti publikace pravidelně vydává učebnice ke garantovanému předmětu, monografie členů katedry a časopisecké a další články na vysoké odborné úrovni. Katedra pravidelně pořádá vědecké konference s mezinárodní účastí.

Facebook katedry

ZAJÍMAVÉ INFORMACE

  • Za tradiční lze považovat vědecký seminář z trestního práva.
  • Katedra rovněž garantuje doktorský studijní program.
  • Katedra je předním českým vědeckým pracovištěm v oblasti trestního práva.
  • V oblasti publikace pravidelně vydává učebnice ke garantovanému předmětu, monografie členů katedry a časopisecké a další články na vysoké odborné úrovni.
  • Katedra pravidelně pořádá vědecké konference s mezinárodní účastí.