Katedra právních dějin

Katedra právních dějin

Katedra právních dějin je jednou z kateder Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vedle povinných předmětů - Římského práva a základů novodobého práva soukromého, Českých a československých právních dějin a Dějin práva a státu evropských zemí a USA, s nimiž se setkávají studenti již v prvním ročníku studia na PF UK, naše katedra zajišťuje i výuku dalších povinně volitelných a volitelných předmětů, namátkou Kořeny římského práva, Právní dějiny církví, Vývoj československého práva v letech 1948-1989 a mnoha dalších.

Facebook katedry 

Profesoři

Hostující profesoři

Docenti

Další akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci

Interní doktorandi

Externí spolupráce