Katedra politologie a sociologie

Katedra politologie a sociologie

Katedra politologie a sociologie je jednou z kateder Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V jejím čele stojí prof. Jan Kysela, který společně se svými kolegyněmi a kolegy usiluje o to, aby toto pracoviště bylo v dobrém smyslu pozoruhodné. Hlavní poslání katedry spočívá ve snaze zprostředkovat poznání a pochopení kontextu, v němž právo vzniká, jímž je ovlivňováno a na nějž působí.

Facebook katedr