Katedra teorie práva a právních učení

Katedra teorie práva a právních učení

Katedra teorie práva a právních učení nabízí studentům několik předmětů, jejichž absolvování jim umožní lépe pochopit podstatu práva a jeho působení ve společnosti. Základní kurz, Teorie práva I. a Teorie práva II., si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, stěžejními právními vztahy a instituty a uvést je do základů právního myšlení a argumentace. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva.

Kontakty