172

Department of Legal History

profesoři

docenti

odborní asistenti

vědečtí pracovníci

technicko-hospodářští pracovníci

ostatní (granty, DPP, DPČ)