170

Department of Labor Law and Social Security Law

profesoři

docenti

odborní asistenti

asistenti

vědečtí pracovníci

technicko-hospodářští pracovníci

ostatní (granty, DPP, DPČ)