Detail člověka URL

doc. PhDr. Marta Chromá , Ph.D.

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Právnická angličtina; právní lingvistika, právní překlad, překladová právní lexikografie

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Palackého

Filozofická

Anglistika-amerikanistika

2002

Univerzita Karlova

Filozofická

Překladatelství a tlumočnictví

1981

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

PhDr.

Překladatelství a tlumočnictví

FF UK

1982

Ph.D.

Anglistika a amerikanistika

FF UPOL

2002

Doc. Anglistika a amerikanistika FF UPOL 2014

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1987 / dosud

PF UK

Odborný asistent

1,0

1990 / dosud

PF UK

Vedoucí katedry jazyků

1,0

1981/1987

Pražská informační služba

Překladatel a tlumočník

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Anglický jazyk I - IV

vyučující

PF UK

Essentials of Legal Writing

garant

PFUK

Essentials of Legal Writing

vyučující

PFUK

LW_Anatomy

garant

PFUK

Translating Czech civil law into English

garant

PFUK

Translating Czech criminal law into English

garant

PFUK

Translating Czech civil law into English

vyučující

PFUK

Translating Czech criminal law into English

vyučující

PFUK

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

2012/2016

Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj

13-DF12PO10VV013

NAKI

2013

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK 06

UK

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2005

University of Michigan Law School

USA

3 měsíce

Masaryk-Fulbright Scholar

2001

University of Michigan

USA

2 měsíce

Morley Scholar

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

A linguistic seminar for DGA3 CS Language Unit

seminář

Brusel, Belgie

2013

Translating legal texts from English into Czech - pitfalls and traps

16th World Congress of Applied Linguistics

kongres

Peking, Čína

2011

Contextuality in legislation

The Role of Translation in Legal Harmonization

konference

Amsterdam, Holandsko

2011

A Dictionary for legal translation

LawTerm 2010

konference

Lodz, Polsko

2010

Synonymy and polysemy in legal terminology and their applications to bilingual and bijural translation

5th International Maastricht-Lódz Duo Colloquium on “Translation and Meaning”

konference

Maastricht, Holandsko

2010

Reflection of context in a bilingual law dictionary

Researching Language and the Law: Intercultural Perspectives

konference

Bergamo, Itálie

2009

An English-Czech Law Dictionary Project: A User-Friendly Dictionary?

Curriculum, Language and the Law

konference

Dubrovnik, Chorvatsko

2008

Semantic and Legal Interpretation: Clash or Accord?

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

LSP Forum

Praha, ČR

1999

5. národní a 1. mezinárodní konference Asociace učitelů angličtiny

Praha, ČR

1998

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Evropský učitel jazyků 2005

Generální direktoriát pro vzdělávání a kulturu Evropské Komise

2005

Nejlepší překladový slovník v rámci soutěže „Slovník roku“

Jednota tlumočníků a překladatelů

2002

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

ruština

aktivně

polština

pasivně

francouzština

pasivně