Detail člověka URL

JUDr. Roman Vybíral , Ph.D.

Profile picture for user 99439675

Phone number:  +420 221 005 532

Department of Financial Law and Finances

Department of Financial Law and Finances
Secretary

 

Aktuální oblast odborného zájmu

  • Daňové právo
  • Pojišťovací právo
  • Měnové právo
     

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

2011

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Finanční právo a finanční věda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2012

Ph.D. Finanční právo a finanční věda Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2014

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2014-dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Finanční právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Pojišťovací právo vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Dějiny daní a poplatků vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Právo I. vyučující Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2011

Právní otázky daňové, fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední Evropy v letech 2011 až 2015

SVV 262 410

UK

Student mrg. programu/student doktorského programu

2012

Finačně-právní nástroje boje s dluhovou krizí

SVV 264 407

UK

Student doktorského programu

2013

Vývoj finančně-právní regulace ve vybraných zemích Evropské unie

SVV 266 407

UK

Student doktorského programu

2014

Tendence právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou

SVV 260 006

UK

Student doktorského programu

2012-2016

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

 

PRVOUK P06

 

UK

Řešitel programu

 

2015

Perspektivy vývoje finančního práva v České republice a Evropské unii

 

SVV260136

 

UK

Řešitel

 

2016

Finance a informační technologie z perspektivy recentní legislativy

 

SVV260245

 

UK

Řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2013

Leiden University

Nizozemsko

1 týden

Studijní

2013

London School of Economics and Political Science

Velká Británie

2 týdny

Studijní

2015

Stockholm University

 

Švédsko

1 týden

Studijní

2016

University of Porto

Portugalsko

1 týden

Studijní

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Rok konání

Název přednášky/referátu

Dny práva 2011

konference

2011

Některé otázky zdaňování hazardu v České republice

Dny práva 2012

konference

2012

K vymezení konceptu poplatníka daně z příjmů právnických osob

Dny práva 2013

konference

2013

Pojistná smlouva podle nového občanského zákoníku

Olomoucké právnické dny 2012

konference

2012

K budoucnosti vědy o finančním právu

Olomoucké právnické dny 2013

konference

2013

Základní otázky konceptu stálé provozovny jakožto determinanty mezinárodního zdaňování příjmů právnických osob

COFOLA 2014

konference

2014

K vybraným aspektům mezinárodního daňového práva

Dny práva 2014

 

konference

2014

Zneužití práva a související pojmy v daňové oblast

Dny práva 2015 

konference

2015

Regulace a dohled v oblasti zprostředkovávání pojištění v ČR

Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky

 

konference

2015

Vývoj a současný stav aktivit mezinárodních organizací v oblasti boje proti daňovým únikům

Concepts of tax codes

konference

2016

Current instruments for combating tax evasion in the Czech Republic

Carpe Scientiam

konference

2016

Current instruments for combating tax evasion in the Czech Republic

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický

aktivně

Francouzský

pasivně