Detail člověka URL

prof. JUDr. Zdeněk Kühn , Ph.D., LL.M.

 Oblast specializace:

teorie práva, právní argumentace, aplikace práva, srovnávací právo veřejné, teorie ústavněprávní argumentace

 Klíčové aktivity

od 2003        přednášející na New York University in Prague

od 2005     přednášející a garant kurzu Criminal Law a Introduction into Central European Judicial Culture v programu Erasmus Právnické fakulty UK

od 2014       přednášející v programu LL.M. na Právnické fakultě UK

od 2007         soudce ad hoc Evropského soudu pro lidská práva

od 2008         soudce Nejvyššího správního soudu

2011 – 2015    jeden z expertů Evropské banky pro obnovu a vývoj (EBRD) na podporu právní reformy v Moldávii (včetně opakovaných expertních pobytů v Kišiněvě v letech 2011 – 2015)

2012              jeden z expertů EBRD na podporu právní reformy v Albánii

2015-2017           hlavní expert programu Rady Evropy (HELP) pro vzdělávání v oblasti soudcovské argumentace a aplikace Evropské úmluvy v Polsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině a Bulharsku

 

Členství v redakčních radách vědeckých  časopisů

Croatian Yearbook of European Law and Policy (od roku 2006)

Právník (2010 – 2015)

Jurisprudence (2002 – 2012, znovu od 2016)

Státní zastupitelství (od 2014)

Významná ocenění za vědeckou činnost v oboru

2007 Hessel Yntema Prize, Berkeley, California za nejlepší článek vědce do 40 let publikovaný ve sv. 52 časopisu American Journal of Comparative Law. Uděluje American Society for Comparative Law, blíže viz http://ascl.org/about/prizes/

Studium:

(a)    Magisterské:            1997  Právnická fakulta UK

2002 (LL.M.) University of Michigan Law School, Ann Arbor

(b)   Doktorské:                2001 Právnická fakulta UK

2006 (S.J.D.) University of Michigan Law School, Ann Arbor

(c)    Habilitační řízení      2006 – Právnická fakulta UK (teorie práva)