Úřední hodiny

Úřední hodiny září až červen

Pondělí        -           13:00 - 15:00

Úterý    9:00 - 11:00           -

Středa        -            14:00 - 17:00 

Čtvrtek  9:00 - 11:00          -
 

 
 
Dočasné změny úředních hodin jednotlivých přepážek:

Ve čtvrtek 19.1.2017 budou z důvodu konání školení uzavřeny přepážky č.1, 3, 5, 6 a 7 (1. ročník, doktorské studium, nostrifikace, archiv a studium jednotlivých předmětů, rigorózní řízení a vedoucí studijního oddělení).

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111