"Zdravotnické právo" a "Sportovní právo" - LL.M. v češtině na PFUK

x

 

PF UK připravuje od zimního semestru akademického roku 2017/2018 otevření dvou českojazyčných specializací programu LL.M., a to ve specializacích

Zdravotnické právo 

Sportovní právo.

Výuka bude probíhat v kombinované podobě po dobu 3 semestrů.

Vedle domácí přípravy a zpracování zadaných úkolů proběhnou v každém z prvních dvou semestrů cca. 3-4 dvoudenní výukové bloky (dle předem zveřejněného výukového harmonogramu v režimu pátek a sobota). Poslední, třetí semestr je vyhrazen pro absolvování přípravného semináře pro zpracování závěrečné LL.M. práce, její odevzdání a obhajobu.

Účastníkům programu LL.M., kteří splní všechny předepsané náležitosti (tj. v součtu získají alespoň 90 kreditů za kurzy a obhajobu práce), bude Univerzitou Karlovou udělen mezinárodně uznávaný titul LL.M. podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Poplatek za program LL.M. je stanoven na 40.000,- Kč + DPH ze semestr.

Více informací lze nalézt na webu PF UK pod tímto odkazem, popř. na telefonu 775 854 820.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111