Jednodenní kurz Univerzity třetího věku - 12.října

x

 

Katedra občanského práva a katedra finančního práva pořádají pro Univerzitu třetího věku kurz

Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti; její daňové aspekty

- Kupní smlouva a její daňové aspekty

- Darovací smlouva a její daňové aspekty

- Dědění a jeho daňové aspekty

 

Kurz se koná dne 12. října 2017, 9 – 16 hod.

 

Cena kurzu je 200 Kč

Platbu lze prokázat ústřižkem poštovní poukázky nebo pokladní složenkou, příjmovým dokladem potvrzeným bankou nebo kopií platebního příkazu, které lze předložit osobně nebo elektronicky.

Podmínka účasti je důchodový věk.

Způsob podání přihlášky: Od 25. 4. 2017 do 22. 6. 2017 osobně v úředních hodinách, poštou, elektronicky

Přihláška zde v pdf a zde ve Word

Adresa k podání přihlášek:

Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. Curieových 7 116 40 Praha 1
K rukám pí Věry Šoulové

Bližší informace:
Studijní oddělení Právnické fakulty UK

Věra Šoulová, č. dveří 349, tel. 221 005 480, email: soulova @ prf.cuni.cz

Úřední hodiny:
Po 13.00 hod. - 15.00 hod.
Út 9.00 hod. - 11.00 hod.
St 14.00 hod. - 17.00 hod.
Čt 9.00 hod. - 11.00 hod.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111