CPK zve na přednášku S. Henčekové "Význam hodnot a principů v právu" - 23. února

 

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku
 
Význam hodnot a principů v právu
 
Přednášející:
Mgr. Slavomíra Henčeková
 
Datum a místo konání:
23. 2. 2017, PF UK, místnost č. 401 od 17.30 h
 
Předpokládané ukončení v 19.00 h.
 
Anotace přednášky

O hodnotách a principech se mluví zejména tehdy, neexistuje-li v pozitivním právu jednoznačné řešení vzniklého problému. Popřípadě tehdy, má-li někdo pocit, že řešení zde možná existuje, ale zdá se být nespravedlivé, a tuto nespravedlivost nechce tolerovat. Každopádně ale hodnoty a principy hrají v právu důležitou roli. Možná ale není úplně jasné, jakou. Co jsou právní principy, co jsou hodnoty, co mají společné, co naopak rozdílné a hlavně, jakou úlohu sehrávají při interpretaci a tvorbě práva? Bylo nacistické právo bezhodnotové? Je Radbruchova formule zárukou spravedlnosti? Jak vyřešit otázku Mečiarových amnestií, která teď rezonuje na Slovensku? Pro zodpovězení těchto otázek nám ale pravděpodobně nebude stačit právo, hledat bude potřebné také ve filosofii a v psychologii. 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2016

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2016/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111