CPK zve na přednášku "Objektivní odpovědnost, předvídatelnost a non-cumul jako právní transplantáty v rekodifikaci občanského práva v Maďarsku, Rumunsku a České republice" - 29.května

 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku v rámci programu CEEPUS

Doc. Dr. Ádám Fuglinszky

 Univerzita ELTE Budapešť

 

Objektivní odpovědnost, předvídatelnost a non-cumul

jako právní transplantáty v rekodifikaci občanského práva

v Maďarsku, Rumunsku a České republice

 

která se koná

29. května 2017 v 17.30

v místnosti č. 412 / 4. patro budovy PF UK

 

Anotace

V poslední době kodifikovaly tři bývalé socialistické státy své občanské právo. Občanský zákoník Rumunska nabyl účinnosti 11. října 2011, český NOZ 1. ledna 2014 a maďarský občanský zákoník 15. března 2014. Přednáška se soustředí na možné přístupy k tomuto problému s ohledem na klíčové otázky smluvní odpovědnosti a na vztah smluvní a mimosmluvní odpovědnosti za škodu, tedy na možnost konkurence nároků, respektive
tzv. klauzuli non-cumul.

Přednáška v angličtině.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 1/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111