AS PFUK schválil návrhy nových vnitřních předpisů fakulty

 

Vážené členky a vážení členové akademické obce fakulty,

dovoluji si Vás informovat, že AS PF UK na svém zasedání dne 20. dubna 2017 schválil návrhy všech 9 vnitřních předpisů fakulty, které mu byly předloženy:

Statut

Disciplinární řád

Ediční řád

Jednací řád AS

Jednací řád VR

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro přiznávání stipendií

Pravidla pro organizaci rigorózní zkoušky

Volební řád AS

Schválené znění předpisů bude zveřejněno po zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a samotné návrhy budou postoupeny ke schválení AS UK.

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se na přípravě a schvalování návrhů vnitřních předpisů podíleli a přispěli tak k jejich schválení.

S pozdravem

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda Akademického senátu PF UK


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111