AS PFUK schválil návrhy nových vnitřních předpisů fakulty - plné znění předpisů včetně zapracovaných změn

 

 

Vážené členky a vážení členové akademické obce fakulty,

 

níže zveřejňuji znění návrhů celkem 9 vnitřních předpisů přijatých AS PF UK dne 20. dubna 2017, tj. včetně přijatých pozměňovacích návrhů. Návrhy předpisů byly postoupeny ke schválení AS UK.

S pozdravem

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda Akademického senátu PF UK

 

Statut

Disciplinární řád

Ediční řád

Jednací řád AS

Jednací řád VR

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro přiznávání stipendií

Pravidla pro organizaci rigorózní zkoušky

Volební řád AS


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 1/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111