Zveřejnění výsledků hodnocení výuky studenty za LS 2014-2015

 

Vážené členky a vážení členové akademické obce fakulty,

ráda bych připomněla, že 9. října bylo ukončeno hodnocení výuky studenty (HVS) za letní semestr akademického roku 2014-2015.

Ankety se zúčastnilo 2616 studentů; obdrželi jsme 1566 připomínek k předmětům a 101 obecných připomínek (pro srovnání – po zimním semestru se ankety účastnilo 3095 studentů, bylo odevzdáno 1240 připomínek k předmětům a 103 obecných připomínek).  

Zveřejnění výsledků probíhá ve stejném režimu, jako zveřejnění výsledků ankety za zimní semestr 2014-15, tj. ke zveřejnění dojde přímo v informačním systému prostřednictvím modulu „Anketa“ a přístup bude mít každý pod svým přihlášením do IS. 

Každý člen akademické obce tak má možnost seznámit se přímo v informačním systému s číselným hodnocením všech předmětů a vyučujících.

Obecné připomínky jsou zveřejněny bez ohledu na to, zda jsou či nejsou podepsány.

Protože se dosud rektorát nevyjádřil k připomínkám a právním argumentům, které fakulta zaslala před více než rokem k otázce zveřejňování slovních komentářů k předmětům a vyučujícím, není ani nadále možné tyto slovní komentáře zveřejnit.

Avšak každý vyučující má pod svým přihlášením do IS přístup ke všem slovním komentářům u svých předmětů, tj. u předmětů, kde je v informačním systému uveden jako vyučující.

Budu velmi ráda, pokud si najdete chvíli a s výsledky ankety se seznámíte. Budete-li mít jakékoliv technické problémy s přístupem k anketě, pracovníci PPT jsou připraveni Vám pomoci je řešit.

Evaluační komise fakulty, které předsedá děkan prof. Kuklík, se bude v nejbližší době výsledky ankety zabývat, zpracuje podněty k případné modifikaci ankety a připraví podklady pro vyhlášení ankety za zimní semestr 2015-16.

Děkuji všem studentkám a studentům, kteří si našli čas a anketu vyplnili. Děkuji také všem vyučujícím, kteří si, doufám, najdou čas, aby se s výsledky u svých předmětů seznámili.

 

Marta Chromá


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111