Zveme na přenášku: Autonomie vůle a české právo – 21. 3. 2019

 

 

 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK
Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese


JUDr. Petra Pipková, Ph.D., LL.M.eur

na téma

Autonomie vůle a české právo

21. 3. 2019 v 17.30

v místnosti č. 401 / 4. patro budovy PF UK

 

 


Anotace přednášky

Příspěvek navazuje na příspěvek na Fóru CPK 11. 10. 2018, který se zabýval smluvní autonomií z obecného teoretického hlediska. Nyní se příspěvek zaměří na fungování smluvní autonomie v českém právu, resp. na její projevy v něm. Český zákonodárce se v současném občanském zákoníku významně přihlásil k principu smluvní autonomie, nicméně i české právo smluvní autonomii stanoví její hranice. I těmi se bude příspěvek zabývat.

 

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111