Zveme na přednášku: „Slib v českém právu“ – 4. 4. 2019


 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese

 

JUDr. Jiří Hrádek

na téma

 

Slib v českém právu

 

4. 4. 2019 v 17.30, místnost č. 401

 

 

 

Anotace přednášky
Přednáška, která navazuje na přednášku v zimním semestru, se bude věnovat tématu slibu jako jednostranného projevu vůle vůči jedné nebo více osobám a jeho úpravě v českém občanském zákoníku. Analyzovány budou základní přístupy právní úpravy v občanském zákoníku stejně jako pojetí závaznosti, odvolatelnosti a vymahatelnosti jednostranného projevu vůle. Přednáška se bude zabývat analýzou této problematiky včetně rozboru právní úpravy.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111